Skip to content Skip to footer

אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה ומפרסמת את מדיניותה בנוגע להגנת פרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להסביר כיצד נוהגת אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין בע”מ ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, ואיך משתמשת אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין במידע אשר נמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או אשר יכול להיאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש באתר אינטרנטי נאסף מידע אודות הגולשים. חלק ממידע זה מאפשר לאתר לזהות את הגולש באופן אישי. מידע זה הינו מידע שהגולש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שנרשם לשירותים באתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, העמודים שנצפו, ההצעות והשירותים שעניינו את הגולש, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד.

מאגר המידע

הנתונים השונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין ובאחריותה.

רישום לשירותים

כאשר תדרש/י לתת פרטים אישיים במהלך גלישה באתר, אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין תבקש ממך רק את המידע הנחוץ על מנת לקבל את השירות באופן המיטבי ביותר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, זאת כדי:

 • לשפר ולהעשיר את חוויית השימוש והשירות באתר.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע שישמש את אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה (ניוזלטר) וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין לא תעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין שתחייב את חשיפת פרטיך.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

 • ספקי שרות (צד ג’) שונים, כולל Google, מראים מודעות שלנו באתרים ברשת;
 • ספקי שרות (צד ג’) שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות מבוססות ביקורי עבר שלך באתר;
 • ביכולתך בכל עת להפסיק את השימוש בקובצי Cookie של ספקי שרות (צד ג’) שונים על ידי ביקור באתר זה; http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Cookies

אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין.

אבטחת מידע

אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין מיישמת באתר שלה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שהמערכות והנהלים הללו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, הם לא נותנים בטחון מוחלט. לכן, אזרד וישניה ושות’, משרד עורכי דין אינה מתחייבת שמאגרי המידע שלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי אזרד-וישניה ושות’, משרד עורכי דין משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 • האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או המלצה ו/או אישור לעשות שימוש בתוכן.