Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

קונים, או מוכרים נכס? שוכרים, או משכירים משרד? יזמים בתחום הנדל”ן? ליווי עו”ד מקרקעין ישמור על האינטרסים שלכם.

המטרה המרכזית של עו”ד מקרקעין הינה להגן על זכויות הצד אותו הוא מייצג המעורב בעסקה. כדי להבטיח תמורה הוגנת ללקוח ולזהות סיכונים עתידיים אפשריים, על עורך הדין להיות מעורב באופן מלא בכל שלב בעסקה. תפקידו של עורך דין לייעץ ללקוחותיו להתנהל באופן שישרת את האינטרסים שלהם ואת טובתם הכלכלית. בכל עסקת נדל”ן מומלץ לשכור שירותים של עורך דין המתמחה במקרקעין לצורך ביצוע בדיקות מקדימות ואיסוף המסמכים הדרושים הקשורים לנכס ולעסקה, על מנת להכין ולערוך חוזה רשמי וכדי למסור דיווח תקני אודות העסקה לרשויות הרלוונטיות, כגון שלטונות מיסוי מקרקעין. בנוסף, ייעוץ של עורך דין מקרקעין יכול לסייע ללקוחותיו במהלך ניהול משא ומתן על העסקה.

תנו לנו להגן על האינטרסים שלכם

עסקאות נדלן

עו”ד עסקאות נדל”ן

בעסקאות נדל”ן כל טעות קטנה עלולה לעלות לכם ביוקר. ליווי משפטי צמוד של עורך דין מומחה בעסקאות רכישה או מכירת נכסים בראש שקט.

עסקאות נדלן

ליווי משפטי ליזמי נדל”ן

יזמי נדל”ן מתמודדים עם מגוון אתגרים משפטיים שבסוף מתורגמים לכסף. ייעוץ משפטי של עורך דין מקרקעין הכרחי להצלחת כל פרויקט.

עו"ד התחדשות עירונית

ייעוץ התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא תחום מורכב משפטית. ייעוץ וליווי הפרויקט על ידי עורך דין מקרקעין יפשט ויקצר את התהליך.

עו”ד נדל”ן מסחרי

בכל עסקה של נדל”ן מסחרי יש הכרח לליווי צמוד של עורך דין מקרקעין המתמחה במיסוי ובחוקי המקרקעין.

הטיפול המיומן והיסודי של עו”ד מקרקעין עשוי לחסוך זמן, למנוע טעויות וכשלים עתידיים ולאפשר לכל הצדדים להבין היטב את כל הפרטים בנוגע לעסקה.

ההיבט המשפטי של ענף המקרקעין מתבסס על חקיקה מקיפה בישראל שמורכבת ממספר רב של סעיפים, כאשר המרכזיים שבהם הם:

  • חוק התכנון והבנייה (תשכ”ה – 1965) – המגדיר את התנהלות של מוסדות התכנון במדינת ישראל הן במישור הארצי והן ברמה המקומית.
  • חוק המקרקעין (תשכ”ט – 1969) – המסדיר את הסוגיות האזרחיות בעניין הזכויות והחובות של בעלי קרקע והנכסים הבנויים והנטויים עליו ומכיל בין היתר הנחיות בנוגע למגורים בבתים משותפים. זהו החוק המרכזי בדיני מקרקעין בישראל והוא זה שמגדיר ומפרש את המושגים העיקריים בתחום הנדל”ן.
  • חוק המכר דירות (תשל”ג – 1973) – המפרט ומגן על זכויותיהם של רוכשי הדירות מול קבלני הבנייה.

בנוסף לכל אלו, החקיקה בתחום המקרקעין בישראל כוללת חוקים, תקנות, פסיקות ותיקונים, המסדירים פעילות עסקית בקרקע ובנכסים על הקרקע, לרבות ותוכניות מתאר להתחדשות עירונית (כגון: תמ”א 38), פרויקטים של פינוי בינוי, נהלים בנושא החזקת הדירה בדמי מפתח וכדומה.

שירותים של עורך דין לדיני מקרקעין

תפקידו של עורך דין לדיני מקרקעין הוא ללוות את לקוחותיו לאורך כל התהליך הרכישה או המכירה של הנכס. לדוגמה, בעסקאות רכישת נדל”ן, עו”ד מקרקעין ידאג לתכנון המס, לרישום הנכס וליצירת תנאי העסקה שיבטיחו את התמורה המיטבית למוכר ואת זכויות הבעלות לרוכש. באחריות של עו”ד מקרקעין לנסח ולערוך את חוזה העסקה על פי החוק ובהתאם למטרות העסקה. כדי להשלים את העסקה בהצלחה על עורך הדין להסדיר את כל הסוגיות הקשורות לדיווח לרשויות המס.

מעבר לליווי עסקאות מכירה של בתי מגורים, שירותים של עו”ד לדיני מקרקעין נדרשים כדי להסדיר את ההיבט המשפטי בכל פרויקט בנייה בענף המסחרי או בתוכניות התחדשות עירונית. הייעוץ והליווי המשפטי של עורכי דין מקרקעין ניתן תוך התאמה מדויקת לאופן והמטרות של המיזם ועל פי הצרכים של כל הצדדים המעורבים.

להלן סוגי העיסוקים העיקריים המצריכים שירותים של עורך דין דיני מקרקעין:

חוזי שכירות

רכישת נכס

מכירת דירה

מכירת דירה או בית

עו"ד ליווי התחדשות עירונית

עו”ד פינוי בינוי

עורך דין מקרקעין

ליווי קבוצות רכישה

רכישת קרקע