Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

חקירה פלילית במשטרה

זומנת לחקירה פלילית במשטרה? הכר את זכויותיך ואת ההליך.

 חקירה פלילית במשטרה היא הליך בירור עובדות לגבי פשע או מחדל שהתרחש – המשטרה מחפשת אחר האשמים ומנסה להשיג ראיות שיאפשרו לה להעמיד לדין פלילי את החשודים. חקירה פלילית יכולה להיפתח בעקבות תלונה שהוגשה או בעקבות דיווח על פשע. בשלב זה המשטרה מתחילה בתהליך בירור על מנת למצוא את החשודים כדי למצות איתם את הדין. במהלך הבירור היא מזמנים לחקירה פלילית חשודים ועדים ואוספת מידע, עדויות וראיות. כאשר אדם מוזמן לחקירה פלילית במשטרה, מפלס הלחץ והחרדה עולה וזה בדיוק הזמן לברר לאיזה צורך זומנת לחקירה, האם זומנת לתת עדות או לחקירה באזהרה ואתה הוא החשוד בביצוע פשע. בכל במקרה שזומנת לחקירה מומלץ לפנות באופן מידי לקבלת ייעוץ של עורך דין פלילי.

הזמנה לתת עדות 

כשאדם מוזמן לתת עדות במשטרה במסגרת חקירה פלילית אין לנחקר את הזכות לשמור על שתיקה, אך הנחקר יכול להגיד שהוא שומר על זכותו להימנע מהפללה עצמית. הסטטיסטיקות מעידות על כך שאחד מתוך 5 אנשים יקרא לחקירה פלילית בשלב כלשהו בחייו. לעתים למשטרה אין קצה חוט לגבי חקירה מסוימת והיא מזמנת לחקירה כמעט את כל מי שקשור בדרך זו או אחרת לאירוע. חשוב מאוד להתייחס לחקירה הזו ברצינות במיוחד מכיוון שבמהלך כל חקירה פלילית העד יכול להפוך לנאשם ולהיחקר באזהרה. מסיבה זו מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני ההגעה לחקירה במשטרה – כך תוכלו להתכונן לחקירה ולדעת בדיוק מה צפוי לכם ומהן זכויותיכם.

חקירה תחת אזהרה 

כאשר אדם מוזמן לחקירה תחת אזהרה הוא החשוד של המשטרה בביצוע העבירה. במקרה זה חשוב מאוד שילווה אותו עורך דין פלילי שייעץ לו כיצד לנהוג ומה להגיד. בתחילת החקירה המשטרה תעדכן את החשוד שהוא נחקר באזהרה ותפרט את הפשע שבו הנחקר חשוד בו. בחקירה כזו יש לחשוד את הזכות לשמור על שתיקה, אך לא תמיד זוהי הדרך הנכונה לפעול, מכיוון ששמירה על שתיקה עלולה להתפרש כהודאה באשמה. כל חקירה היא שונה ולכן חשוב שיהיה לנחקר ליווי וייעוץ של עורך דין פלילי. 

תרגילי חקירה 

החקירה הפלילית מתחילה ברגע יצירת הקשר, המשטרה מתחילה לאסוף מידע ולבנות את התיק עוד לפני שזימנו חשודים לחקירה. לחוקרים יש כל מיני טריקים ושיטות על מנת להוציא מידע מחשודים במהלך החקירה – חשוב לשים לב ולהכיר כדי לא להיכשל בתרגילים מסוג זה.

תשאול 

לעיתים חוקרי משטרה ינסו לפתח שיחה ראשונית עם חשוד מחוץ לחדר החקירות, בניידת המשטרה, ליד חדרי השירותים או במסדרונות, בצורה ידידותית, על מנת לקבל מידע או הודאה באשמה. החוקרים אינם מעוניינים להתיידד עם החשוד אלה מחפשים פליטת פה או כיוון חקירה. חשוב לזכור שכל דבר שתגיד לחוקר משטרה יכול לשמש כנגדך. 

תיעוד החקירה 

רוב חדרי החקירות מוקלטים ומתועדים כל הזמן. חוקרים לעיתים יגידו לנחקר שהשיחה היא לא לפרוטוקול, בניסיון לחלץ מידע מהנחקר, אך כמובן שכל דבר שהנחקר יגיד בחקירה יתועד ויוכלו להשתמש בו כנגדו. גם כאשר הנחקר נמצא לבדו בחדר החקירות הוא מוקלט ומתועד. במידה והנחקר דיבר בחקירה, עליו לקרוא בעיון את הפרוטוקול לפני חתימה עליו ולבדוק שהכתוב תואם את מה שנאמר. במידה ולא – יש לדרוש לתקן את הכתוב.

יעוץ של עורך דין פלילי לפני חקירה פלילית 

כאשר אתם מתייעצים עם עורך דין לפני חקירה פלילית אתם מגיעים לחקירה מוכנים – ייעוץ זה יעזור לכם לשמור על זכויותיכם ותגיעו לחקירה הרבה יותר רגועים ומוכנים. עורך הדין יתמקד בכמה נקודות שחשוב לדעת לפני חקירה: 

  • יסביר לכם את הזכויות שלכם כנחקרים ויכוון אותכם מתי להשתמש בהן ואיך.
  • יכין אתכם למגוון שאלות שעלולות לעלות בחקירה ואולי אף יבצע איתכם סימולציה של התנהלות החקירה. 
  • יספר לכם על תרגילי חקירה וידאג שלא תפלילו את עצמכם.

ההתנהלות של נחקר בחקירה יכולה להשפיע רבות על תוצאות החקירה וגורל התיק – בהתייעצות עם עורך דין תחליטו יחדיו האם לשמור על זכות השתיקה או לדבר. במידה ותחליט לדבר, עורך הדין ייעץ לך בדיוק מה הגרסה שעלייך לתת.

כתוב/י תגובה