Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ליווי משפטי ליזמי נדל”ן

כל פרויקט או עסקה בתחום נדל”ן עלולים להפוך לעניין מורכב מבחינה משפטית. דיני מקרקעין בחוק הישראלי נחשבים למסובכים ומאתגרים במיוחד, וכדי להתמצא בתוכם יש צורך בידע מקצועי מעמיק והבנה של כל הפרטים הקטנים. עורכי דין מקרקעין מתמחים בעסקאות ובהסכמי נדל”ן מסחרי וגם בנכסי מגורים, בביצוע פרויקטים בתחום הבניה וגם בליווי עסקאות מכר ורכישה. 

עורך דין ליזם בניה

ליווי משפטי למיזם בניה

כאשר מדובר בפרויקטים של בניה, לאורך כל התהליך – מרכישת קרקע ועד קבלת היתרים – יזמי נדל”ן מתמודדים עם אינספור אתגרים משפטיים, תוך ניווט בשלל חוקים ותקנות המסדירות את הנושא. על כך, בזירת עסקים כה מורכבת, לייעוץ וליווי של עורך דין מקרקעין יש תפקיד מכריע. 

התמיכה המשפטית של עורך דין מומחה במקרקעין נדרשת לאורך כל שלבי הפרויקט, מתחילתו ועד סופו, הן במסגרת בדיקה רגולטורית של התכנית והן לצורך ליווי משא ומתן, וכמובן, בפתרון סכסוכים. מטרתו של עורך דין מקרקעין המייצג יזמים, הינה להגן על האינטרסים של היזמים תוך עמידה בתקנות משפטיות ומזעור סיכונים. לכן, קבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בתחום הנדל”ן בשלב מוקדם של פיתוח הפרויקט עשויה להתגלות כהשקעה נבונה, אשר תסלול בהצלחה את דרכו של המיזם.

השירותים המשפטיים המוצעים ליזמי נדל”ן על ידי עורך דין מקרקעין

עורך דין נדל”ן מתמחה בדיני מקרקעין, אשר מסדירים את ענייני המשפט האזרחי הנוגעים למקרקעין במדינת ישראל, לרבות רישום מקרקעין, זכויות וחובות של בעלי מקרקעין, תקנות שימוש בקרקע, חוקי הבנייה, זכויות הקניין וכו’. 

כך למשל, בעסקאות מכר ורכישה של נכסי מקרקעין, עורך הדין אחראי על הכנה או בדיקה של כל המסמכים שעתידים להיחתם במסגרת העסקה. כאשר מדובר בתקשורת עם רשויות בעניין פרויקט הנדל”ן, עורך דין מקרקעין עשוי לסייע ליזמי נדל”ן בשלל סוגיות משפטיות, כגון: התאמת תוכניות לתכנון ובנייה, טיפול במס נדל”ן, התאמת תכנית הבנייה לחוקי בנייה וקבלת ההרשאות הנדרשות לביצוע הפרויקט. בכל הנוגע למתן מענה לדרישות ממשלתיות, עורך דין מקרקעין מנחה את היזמים בסוגיות קבלת ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים כדי להבטיח כי הפרויקט יתקדם במהירות וללא עיכובים.

חוזים והסכמים 

אחד התפקידים המרכזיים של עורך דין מקרקעין הינו טיפול בחוזים והסכמים כתובים בין כל הגורמים המעורבים בפרויקט בניה או עסקאות מכר. עורך דין הבקיא בדיני חוזים ובדיני מקרקעין יוצר או בודק ועורך את כל המסמכים הרשמיים הנדרשים להשלמת העסקה או הפרויקט, כגון: הסכמי רכישה, הסכמי שכירות, חוזי בנייה, הסכמי מימון והסכמי שותפות.

בדיקות והיתרים

עורך דין מקרקעין מבצע בדיקת נאותות, אשר מהווה סוגיה מכריעה בעסקאות נדל”ן. לשם כך עליו לעיין ברישומי נכס, סקר מקרקעין, שטרי בעלות, תקנות ייעוד והיתרים, תוך כדי ניסיון לזהות בעיות משפטיות פוטנציאליות, או התחייבויות הקשורות לנכס. מכוון שרוב עסקאות נדל”ן מתבצעות באמצעות מימון בנקאי כלשהו, עורכי דין מקרקעין מתמחים גם בתקנות בנוגע להסכמי הלוואות ומשכנתא וחוקים המסדירים סוגיות ההחזר של התשלומים.

הבנת תקנות השימוש בקרקע וחוקי הייעוד חיונית למיזמי נדל”ן מסוגים שונים. עורך דין מקרקעין מנתח את תקנות הייעוד במטרה למצוא הגבלות אשר עלולים באופן פוטנציאלי לעקב, או לסגור את הפרויקט, ובמידת הצורך מייעץ ליזמי נדל”ן כיצד לבצע את שינוי הייעוד.

סכסוכי נדל”ן

נוסף על עניינים רגולטוריים, עורכי דין מקרקעין מטפלים ביישוב סכסוכים וליטיגציה. במקרה של סכסוך עסקי, אשר יכול להיווצר למרות התכנון הקפדני, עורך דין מקרקעין משתמש במגוון טכניקות יעילות וחסכוניות ליישוב סכסוכים, כגון: משא ומתן, גישור ובוררות. במקרים בהם יש צורך בליטיגציה, על עורך הדין להיות מסוגל לייצג לקוחות בהליכים בערכאות משפטיות, תוך כדי הגנה על זכויותיהם ושאיפה לתוצאה הטובה ביותר עבורם.

מעבר לידע מקצועי בדיני המשפט, עורכי דין מקרקעין מבינים היטב את חוקי המס הקשורים למקרקעין, לרבות ארנונה, מיסי רווח הון ותמריצי מס. כמו כן, עורכי דין המלווים פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות, מתמחים בתהליכי פיתוח נדל”ן, לרבות הקמת תכניות בניה וניהול פרויקטים.

כתוב/י תגובה