Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

עסקאות נדל”ן מסחריות מתאפיינות לרוב במורכבות משפטית רבה ובהשקעות כספיות ניכרות. בין אם הלקוח הינו אדם פרטי, בעל עסק קטן, או לחלופין, בעלים של תאגיד גדול, כאשר מדובר בעסקאות מקרקעין מסחריות על כל גווניהן, הליווי של עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין אינו רק בגדר ההמלצה, אלא חובה של ממש.

לאנשי מקצוע משפטיים המתמחים בתחום הנדל”ן יש ידע ומומחיות בשלל הניואנסים הסבוכים של עסקאות נכסים מסחריים. עורכי דין נדל”ן מסחרי מספקים שירותים חיוניים המגנים על האינטרסים של לקוחותיהם ומבטיחים עסקאות נדל”ן מסחריות מוצלחות, ממשא ומתן על חוזים ובדיקת נאותות ועד לצמצום סיכונים וכן, יישוב סכסוכים.

עורך דין נדלן מסחרי

מהו תפקידו של עו”ד נדל”ן מסחרי ואילו שירותים הוא מספק?

עורכי הדין של עסקאות נדל”ן מסחרי מומחים בחוקים ובתקנות הקשורים לקנייה, מכירה, השכרה ומימון של נכסים מסחריים ולכן ממלאים תפקיד מכריע בהבטחת ביצוע עסקאות מקרקעין בצורה חוקית ויעילה.

כאמור, דיני מקרקעין מסחריים מקיפים מגוון רחב של סוגיות משפטיות, לרבות רכישת נכסים, פיתוח, השכרה, מימון, ייעוד וכדומה. עורך דין מוסמך שמתמחה בנדל”ן מסחרי בקיא בנבכי המשפט הללו ומתעדכן בשינויים בחוקים ובתקנות המשפיעים על הענף. הבנתם העמוקה של רזי המשפט בתחום הנדל”ן מאפשרת להם לספק הכוונה ותמיכה מקצועיות לאורך כל תהליך העסקה.

בדיקת הנאותות

תפקידו של עורך דין נדל”ן מסחרי מתחיל בתהליך בדיקת הנאותות. תהליך זה כולל עיון בכל המסמכים המשפטיים הקשורים לנכס, כגון:

  • הסכמי בעלות ופוליסות ביטוח המספקים מידע על הבעלות הנוכחית על הנכס, או על שעבוד על הנכס.
  • דו”חות סקר הכוללים מפרט מלא של מאפיינים הפיזיים של הנכס, בפרט גודלו וגבולותיו. עיון מעמיק בדוחות הסקר עשוי למנוע סכסוכים פוטנציאליים עם בעלי נכסים סמוכים. 
  • חוזים והסכמים הקשורים לנכס, כגון: חוזי בנייה, או הסכמי שירות, הנדרשים כדי להבין את הזכויות והחובות של הצדדים המעורבים. אם הנכס מיועד להשכרה, עורך הדין יבדוק את הסכמי השכירות כדי להבין את התנאים, החובות והזכויות של המשכיר והשוכרים כאחד. נוסף על כך, עליו לבדוק אם קיימים מחדלים, או סכסוכי חכירה פוטנציאליים.
  • מסמכי ייעוד ושימוש בקרקע המתארים את סיווג הנכס וכל המגבלות, או התקנות שחלות על שימוש בקרקע. בדיקת מסמכים אלה נדרשת על מנת להבטיח שהנכס נמצא בשימוש בהתאם לחוקי הייעוד המקומיים.
  • דו”חות סביבתיים מעריכים את הסיכונים הסביבתיים הפוטנציאליים הקשורים בנכס והם עשויים לכלול מידע על שימושים קודמים בנכס, הימצאות של חומרים מסוכנים, או כל הפרות סביבתיות אחרות.
  • מסמכים פיננסיים המאפשרים הערכה של פוטנציאל ההכנסה של הנכס, כגון: דו”חות הכנסה, רשימות שכר דירה ורישומי מס המספקים תובנות לגבי הביצועים הפיננסיים של הנכס. 
  • ההיתרים, הרישיונות והאישורים, כגון: היתרי בנייה, או חריגות ייעוד. מסמכים אלה מאשרים כי הנכס עומד בתקנות המקומיות.

 הליך איסוף מידע זה חיוני על מנת לזהות פוטנציאל לבעיות משפטיות ולמנוע סיכונים לפני השלמת העסקה. כמו כן, עורך דין יפרט בפני הלקוח את מלוא הסיכונים המשפטיים האפשריים הקשורים לעסקה ויסייע להם לקבל החלטות מושכלות.

משא ומתן עורך דין נדלן

ניהול משא ומתן 

לאחר השלמת תהליך בדיקת הנאותות, עורך הדין יעבוד עם הלקוח שלו כדי לנהל משא ומתן על תנאי העסקה. בשלב זה, עורכי הדין מנסחים ועורכים הסכמי רכישה, הסכמי שכירות והסכמי מימון. למעשה, ניהול משא ומתן וניסוח חוזים נחשב לאחד התפקידים העיקריים של עורך דין נדל”ן מסחרי. 

בין אם מדובר בהסכם רכישה, הסכם שכירות, או הסכם מימון, לאנשי מקצוע משפטיים אלו יש את המומחיות להבטיח שהחוזים משקפים במדויק את האינטרסים והכוונות של לקוחותיהם. הם בוחנים בקפידה את תנאי החוזה, מנהלים משא ומתן על תנאים נוחים בשם לקוחותיהם, ומבטיחים עמידה בכל הדרישות המשפטיות הרלוונטיות.

במהלך סגירת העסקה, עורך הדין יוודא כי כל המסמכים המשפטיים נערכים ונרשמים כהלכה. סגירת עסקת נדל”ן מסחרי כרוכה ברשת מורכבת של תיעוד משפטי ודרישות פרוצדורליות. עורכי דין נדל”ן מסחרי ממלאים תפקיד מרכזי בקידום עסקאות נדל”ן. הם מפקחים על הכנה ובדיקה של מסמכי סגירה, מנהלים התקשרות עם גורמים מעורבים אחרים, מבטיחים עמידה בהתחייבויות משפטיות וכך מאפשרים ללקוחות להשלים את העסקאות שלהם באופן יעיל, מהיר ככל הניתן ונטול סכסוכים. 

ייצוג בסכסוכי נדל”ן

במקרה של סכסוכים המתעוררים במהלך עסקאות נדל”ן מסחרי, עורכי הדין מפעילים את כישורי המשא ומתן והגישור שלהם כדי לפתור מחלוקת בדרכי נועם, תוך מזעור ההשפעה על לקוחותיהם. בנוסף, עורכי דין בתחום הנדל”ן המסחרי יכולים לספק הנחיות לגבי אסטרטגיות הפחתת סיכונים, לוודא שהלקוחות שלהם מודעים למלכודות משפטיות פוטנציאליות ולנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.

סיוע במימון ופיתוח נכסים

עסקאות נדל”ן מסחריות כוללות לרוב הבטחת מימון לרכישת נכסים או פרויקטים של פיתוח. עורך דין נדל”ן מסחרי מסייע ללקוחות למצוא את אפשרויות המימון הטובות ביותר עבורכם, בין אם מדובר במשכנתאות, הלוואות או הסדרים פיננסיים אחרים. כמו כן, עורך דין נדל”ן בודק את הסכמי הלוואות, מנהל משא ומתן על תנאים נוחים שמבטיחים עמידה בתקנות ההלוואות, תוך שמירה על האינטרסים הפיננסיים של הלקוח.

כתוב/י תגובה