Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

חשיבות תכנון מוקדם ועריכת צוואה ע”י עורך דין מוסמך.

צוואה, היא מסמך משפטי המתאר את רצונותיו והנחיותיו של אדם לגבי חלוקת נכסיו, טיפול בילדיו, הסדרי קבורה ועניינים אחרים שהוא מעוניין שיבוצעו לאחר מותו. ניתן לציין בצוואה את הפרטים של מנהל עיזבון, שמונה על ידי המוריש, לבצע את הוראות והנחיות המפורטות בצוואה, ושל מוטבים (יורשים) – יחידים, או ארגונים הנקובים בצוואה, הזכאים לקבל את נכסי המוריש, או את רכושו. המוטבים יכולים להיות בני משפחה, חברים, ארגוני צדקה, גופים אחרים וכל מי שתחפצו. חשוב לציין כי צוואה נכנסת לתוקף רק עם פטירת המוריש וניתן לבטלה, או לשנותה במהלך חייו, בתנאי שיש לו את הכשירות הנפשית והקוגניטיבית לכך. כדי להבטיח שהצוואה תקפה משפטית ומשקפת כראוי את כוונות המוריש, מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני משפחה המתמחה בצוואות ועזבונות.

עריכת צוואה

תכנון העיזבון

עריכת צוואה מהווה הליך חיוני בתכנון העיזבון, וזאת מכוון שבאמצעותה ניתן להבטיח חלוקה צודקת של רכוש, הכספים והנכסים, תוך מימוש רצונותיו של המוריש לאחר פטירתו. מסמך הצוואה מספק הנחיות ברורות ומפורטות לחלוקת העיזבון, זאת כדי למזער חילוקי דעות וסכסוכים אפשריים בין בני משפחה ולהפחית את הסבירות למאבקים משפטיים יקרים. 

באמצעות מסמך הצוואה ניתן להקים קרן נאמנות, או הסדר משפטי אחר כדי להגן על האינטרסים של יורשים שלא מסוגלים לנהל את הירושה שלהם עקב גיל, מחלה, זקנה, או נסיבות אחרות. 

אם בבעלות המוריש קיים עסק, צוואה יכולה לפרט את רצונותיו של הבעלים בנוגע לגורלו של העסק (המשך הפעלתו על ידי שותפים או בני משפחה, מכירתו, סגירתו וכדו’) לאחר לכתו מן העולם. יש לציין כי ללא צוואה, הנכסים של הנפטר יחולקו בהתאם לחוק הירושה, ולא בהתאם לרצונו של המוריש. 

בעידן הדיגיטלי, מסמך הצוואה יכול לכלול גם אופן הניהול של נכסים דיגיטליים, כגון: מטבעות קריפטוגרפים, חשבונות מדיה חברתית וחשבונות פיננסיים מקוונים.

הוראות לאחר המוות

בנוסף לחלוקת העיזבון, הצוואה יכולה לכלול הנחיות לגבי סידורי הלוויה, העדפות קבורה וכל משאלת לב ספציפית שיש למוריש בנוגע לטקס האזכרה. הצוואה מאפשרת מינוי אפוטרופוס לילדים הקטנים של המוריש, שיטפל בהם לאחר פטירתו של המוריש. צד זה חיוני במקרה והמוריש, שיש לו ילדים קטינים, סובל ממחלה סופנית ורוצה להבטיח כי ילדיו יגדלו תחת חסותו של האדם שעליו הוא סומך.

על פניו, עריכת צוואה הינה הליך משפטי פשוט ומהיר, אך למעשה מדובר בפעולה שדורשת שיקול דעת, זהירות, ידע, מומחיות משפטית ותשומת לב לפרטים, וכל זה על מנת להבהיר את רצונותיו של המוריש באופן שלא משתמע לשני פנים וכדי למנוע מחלוקות וסכסוכים פוטנציאליים בין היורשים.

צוואות וירושות

הנחיות כלליות לעריכת הצוואה

בעריכת הצוואה, יש להשתמש בשפה פשוטה ומדויקת, כדי למנוע אי בהירות ופרשנות שגויה.

ההליך מתחיל בהתוויית המרכיבים הבסיסיים של צוואה. ראשית, עורך הדין דיני משפחה המתמחה בצוואות אשר נמצא לצד המוריש, מפרט את המהות והמשמעות של המסמך, תוך כדי התייחסות לסוגיות הבאות: האם קיין הכרח בקביעת מנהל עזבון, או נציג אישי, אשר יהיה אחראי על חלוקת הנכסים לפי רצונו של המוריש והחשיבות של ציון ברור של פרטי המוטבים, בין אם הינם בני המשפחה, או חברים או מוסדות צדקה וכדומה, וזאת כדי למזער בלבול, או אי הסכמות בהמשך. לאחר קביעת יסודות המסמך, עורך הדין יפרט את פרטי העיזבון הספציפיים, תוך ציון של שמם ומאפיינים מרכזיים של נכסים, תיאור הרכוש וסכומי הכספים. 

כמו כן, על עורך דין ליידע את המוריש במכשולים פוטנציאליים למימוש הצוואה תוך התייחסות לתרחישים נפוצים, כגון: טענות להשפעה בלתי הוגנת, או התנגדות לצו קיום צוואה ולהציע אסטרטגיות למניעת מצב שלעיל, או הפחתת סיכונים, כמו עירוב עד צד שלישי ניטרלי במהלך החתימה, או קבלת הערכת רפואית בנוגע למצבו הנפשי של המוריש.

במציאות הדינאמית של ימינו, יש חשיבות עצומה לצורך בעידכונים קבועים של מסמכי צוואה, וזאת כדי להתאים את הצוואה לנסיבות המשתנות. אירועי חיים כגון נישואים, גירושים, לידות ומוות יכולים להשפיע באופן משמעותי על חלוקת הנכסים. על כך, מומלץ לעיין מחדש בצוואה מעת לעת.

  1. ייעוץ עם עו”ד >

כתוב/י תגובה