Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

למערכת המשפט הישראלית ישנה מערכת קיצורים ייחודית המשמשת להתייחסות לתביעות משפטיות שונות. קיצורים אלו הם חלק מהותי מהתקשורת המשפטית בישראל, שכן הם מסייעים לפשט ולייעל את תהליך הציטוט וההפניה לתיקים משפטיים. בעוד שקיצורים אלו עשויים להיראות מבלבלים ומציפים במבט ראשון, הבנת המשמעויות והשימוש בהם חיונית לכל מי שעוסק בתחום המשפט בישראל.

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

א”ב – אישור בחירות
אפ’ – תיק אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אדם או גוף שבית המשפט מינה על מנת לדאוג לענייניו של אדם שאינו יכול לטפל בהם בעצמו.

אפ”ח – תיק אכיפת פסק חוץ

פסק חוץ הינו החלטת בית משפט שאינו בישראל ואין לו תוקף במדינת ישראל.

א”צ – אישור צוואה

כאשר אדם קרוב נפטר יש צורך בהגשת צו קיום צוואה בכדאי שהצוואה תחולק בין היורשים.

בג”צ – בית דין גבוה לצדק

בית דין גבוה לצדק הוא תפקיד של בית המשפט העליון בישראל והוא דן במקרים שמוגשות תביעות כנגד המדינה או בעלי תפקידים ציבוריים.

בד”א – תיק בית הדין הארצי למשמעת של לשכת עורכי הדין

בית דין שאחראי לשמור על האמון והמקצועיות של עורכי הדין.

בה”נ – בקשת התרת נישואין

בני זוג הרוצים להתרגש צריכים להגיש בקשה להתרת הנישואין.

ב”ל – תיק ביטוח לאומי

תיקים הקשורים לעיניינים ביחס לביטוח הלאומי.

בע”ם – בקשת ערעור משפחה

ערורים שמוגשים לבית משפט לענייני משפחה.

בפ”מ – בקשה לביטול פסילה מנהלית

הגשת ערעור לבית דין לתעבורה על פסילת רשיון.

בפ”ת – בקשה לפסילה עד תום ההליכים

הגשת בקשה משטרתית לבית המשפט לפסילה עד תום ההליכים

ב”ק – ברירת קנס

האפשרות לנהג לבצע בחירה האם עליו לשלם קנס או להישפט.

בר”ם – בקשת רשות ערעור מנהלי

הליך משפטי בו בית המשפט מתבקש לבטל החלטה מנהלית.

בר”ע – בקשת רשות ערעור

הליך של הגשת ערעור על החלטת בית המשפט.

בר”ש – בקשת רשות להישפט

בקשה לעמוד למשפט אותה מגישים לבית המשפט כאלטרנטיבה לתשלום קנס, שהוא למעשה נחשב כהודאה באשמה.

בש”א – בקשות שונות אזרחי

בשג”ץ – בקשות שונות בבית הדין הגבוה לצדק

בקשות משפטיות שמוגשות לבית המשפט העליון, זהו השלב הגבוה ביותר במערכת המשפטית. כאשר מתקבלת בקשה לבית הדין הגבוה לצדק, הוא עשוי לדון ולפסוק במגוון נושאים משפטיים.

בש”ם – בקשות שונות מנהלי

בש”פ – בקשות שונות פלילי

בש”ע – בקשה לשחרור בערובה

בקשה להשתחרר ממאסר בתמורה לתשלום רבות, בקשה זו מוגשת לבית המשפט.

דב”ע – דיון בית דין ארצי לעבודה

הליך משפטי בין עובד למעסיק המתנהל בבית דין לעבודה, בדרך כלל שהעובד מרגיש שנפגע במקום העבודה.

ד”ט – תיק דמי טיפול ארגוני
ד”מ – דיון מהיר

דיון מהיר או סדר דין מהיר הינו הליך של תביעה באופן מהיר יותר מאשר בסדר דין רגיל.

ד”נ – דיון נוסף

דיון נוסף זוהי דרך לאפשר בדיקה מחודשת במקרים חרגים בבית המשפט העליון.

דנ”א – דיון נוסף אזרחי
דנ”מ – דיון נוסף מנהלי
דנ”פ – דיון נוסף פלילי
דנג”ץ – דיון נוסף בבית הדין הגבוה לצדק
ה”כ – תיק הסדר כובל

הסדר כובל נעשה בין חברות וצריך אשר הסדר זה בבית דין.

ה”נ – תיק היתר נישואין
ה”ע – תיק הגבלים עסקיים
ה”פ – המרצת פתיחה

שיטה לפתוח הליך משפטי ללא סדר דין רגיל, ללא הגשת כתבי תביעה או הוכחות. דרך זו מתאימה לנושאים משפטיים פשוטים ולא מורכבים.

הפ”ב – המרצת פתיחה בוררות
ה”ת – החזרת תפוס
ו”ע – תיק ועדת ערר
וש”מ – ועדת שחרורים מיוחדת

ועדה העוסקת בבקשות שחרור של אסיר עולם או אסיר המרצה 25 שנה ומעלה.

ח”א – תיק חוזה אחיד

תיק משפטי הקשור לחוק החוזה האחיד – חוזה אחיד הוא חוזה שצד אחד מחליט את הכללים להתקשרות עם אנשים רבים (לדוגמת חברת תקשורת)

ח”ד – חיקור דין
חס”מ – חקירת סיבות מוות
ח”ש – תביעות מכח חוקים שונים
י”ס – ישוב סכסוך
מ”א – תיק מעמד אישי
מ”ח – משפט חוזר
מ”י – מעצר ימים
מ”מ – מעצר מנהלי

כליאת אדם ללא משפט וללא אישום, רוב המעצרים הם מתאמי בטחון.

מק”מ – מאסר-קנס מנהלי
מ”ת – מעצר עד תום ההליכים

מעצר אחרי הגשת כתב אישום כנגד אדם, מעצר שכזה יעשה בצו בית משפט.

נ”ב – תיק תאונת דרכים ללא נפגעי גוף
סב”א – תביעות בין ארגוניות
ס”ע – סכסוך עבודה
ס”ק – סכסוך קיבוצי
סק”ב – סכסוך קיבוצי בין ארגון עובדים לארגון מעבידים
ע’ – ערעור
ע”א – ערעור אזרחי
עא”ח – ערעור אחר
עב’ – תיק בית הדין לעבודה

תיק משפטי שנפתח בבית המשפט לעבודה במטרה לטיפול בסכסוכים בין עובדים ומעסיקים.

ע”ב – ערעור בחירות
עב”ל – ערעור ביטוח לאומי
עבמ”ץ – ערעור לבית הדין הצבאי לערעורים מבית המשפט הצבאי(לפי תקנות ההגנה (שעת חירום),1491)
עד”י – ערעור דין יחיד
עד”מ – ערעור דיון מהיר
ע”ו – ערעור על ועדה
עז’ – תיק עיזבון
עחה”ס – ערעור חוק האזנות סתר
על”ע – ערעור לשכת עורכי הדין
ע”מ – 1. ערעור משפחה 2. ערעור מיסים
עמ”ה – ערעור מס הכנסה
עמ”ח – ערעור משפחות חיילים
עמ”י – ערר על מעצר ימים
עמ”מ – 1. ערעור מעצר מנהלי 2. ערעור מועצה משפטית
עמ”נ – ערעור מנהלי

הליך משפטי בבית משפט מחוזי בו רוצים לבטל את ההחלטה של גורם ציבורי.

עמ”ק – תיק עניינים מקומיים
עמ”ש – 1. ערר מס שבח 2. ערעור משפחה
עמ”ת – ערר מעצר עד תום ההליכים
ע”נ – 1. ערעור נכים 2. ערעור נוער
ענמ”ש – ערעור נושאי משרה שלטונית
עס”ק – ערעור סכסוך קיבוצי
ע”ע – ערעור עבודה
עע”א – ערעור עתירות אסירים

כל עצור או אסיר יכול להגיש עתירות כנגד רשויות המדינה – חופשים של אסירים, מפגשי התייחדות, תנאי מאסר וכדומה.

עע”ם – ערעור עתירה מנהלית
ע”פ – ערעור פלילי

ערור על החלטת בית משפט – גזר דין, הכרעת בית דין לעבודה, פסק דין פלילי וכדומה.

עפ”א – ערעור פלילי אחר
עפ”ג – ערעור פלילי – גזר דין
עפ”ס – ערעור פסלות שופט
עק”מ – ערר על גובה קנס מינהלי
עק”נ – ערעור על קובלנה פלילית ע”י הנאשם
עק”פ – ערעור על קובלנה פלילית ע”י הקובל
ע”ר – ערעור על החלטת רשם
ער”מ – 1. ערעור רשות מקומית 2. ערעור על החלטת רשם-מנהלי
ע”ש – ערעורים שונים
עש”א – ערעור שונה אזרחי
עש”מ – ערעור שירות המדינה
עש”ר – ערעור על החלטת שר העבודה והרווחה
עש”ת – ערעור שרות התעסוקה
עת”א – תיק עתירות אסירים
עת”מ – 1. עתירה מנהלית 2. ערעור תפיסת מקרקעים
פ”א – פרטי אירוע
פ”ה – פסק דין הצהרתי
פל’ – תיק עבירות תעבורה חמורות
פל”ע – פיצויים לעובדים
פ”מ – פסילת מועמד
פ”פ – תיק פיצויי פיטורין
פר’ – איסור פרסום
פרק – תיק פירוקים
פש”ר – פשיטת רגל

צ”ה – צו הריסה
צ”ו – צו עשה / צו מניעה (קבוע)
ק”ג – תיק קופת גמל
ק”פ – קובלנה פלילית
רמ”ש – רשות ערעור משפחה
ר”ע – רשות ערעור
רע”א – רשות ערעור אזרחי
רע”ב – רשות ערעור בתי סוהר
רע”פ – רשות ערעור פלילי
רצ”פ – רשות ערעור על הוצאה לפועל
ר”ע – רשות ערעור
רת”ק – רשות ערעור תביעות קטנות
ש’ – תיק שכירות
ש”ע – תיק שכר עבודה
ש”ש – שינוי שם
ת”א – 1. תיק אזרחי 2. תיק אישות
תא”מ – תיק אזרחי בסדר דין מהיר
תא”פ – תיק אפוטרופסות
תא”ק – תיק אזרחי בסדר דין מקוצר
תא”ר – תובענה ארגונית בין עובד לארגון עובדים
תב”כ – 1. תיק בחירות כלליות 2. תיק בחירות לכנסת
תב”מ – תיק בחירות מיוחדות
תב”ע – תיק בית דין אזורי לעבודה
תב”ר – תביעה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
ת”ד – תיק תאונות דרכים עם נפגעים
תה”ג – תיק הסגרה
תהוצל”פ – תיק הוצאה לפועל
תה”ס – תיק הסכם
ת”ח – המנהלה להסדרים במגזר החקלאי-לפי חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ”ב-1992
תח”פ – תיק לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי”ח- 1411
ת”ט – תיק התנגדות לביצוע שטר
תי”א – תיק אזרחי
תי”פ – תיק פלילי
ת”מ – תביעה מנהלית
תמ”ש – תיק משפחה
ת”ע – תיק עזבונות
ת”פ – תיק פלילי

תיק במטרה בהקשר לחקירה פלילית של אדם.

תפ”ח – תיק פשע חמור
ת”צ – תובענה ייצוגית
ת”ק – 1. תיק תביעות קטנות 2. תיק קרקעות
תר”מ – תיק בחירות לרשויות מקומיות
ת”ת – 1. תיק תעבורה 2. תיק התנגדות לבקשה לביצוע תביעה (הוצל”פ)
תת”ח – תיק תחבורה
תת”ע – תיק תעבורה

תיקי תעבורה הם תיקים על מגוון עבירות תנועה, החל מעבירות חניה ועד להאשמות חמורות של גרימת מוות.

כתוב/י תגובה