Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

שחרור ממעצר 

נעצרת? זה הזמן לפנות לעורך דין פלילי שידאג לשחרור מהיר ממעצר.

שחרור ממעצר הינו הליך משפטי המפסיק מעצר של אדם שנעצר על ידי המשטרה, בצו השופט או בכוח הסמכות של השוטר, בחשד או באשמה לביצוע עבירה פלילית. הליך זה מתבצע בכל מקרה של מעצר, למעט: מעצרים מנהליים או מעצרים בשעת חירום, העצור עלול להוות סכנה לציבור או כאשר ישנו חשש לשיבוש הליכי החקירה או המשפט. שחרור ממעצר נועד להבטיח את זכויותיו של הנעצר אשר נמצא בחזקת חף מפשע כל עוד אשמתו אינה הוכחה בבית המשפט. עורך דין פלילי יעזור לעצור לשמור על זכויותיו ולמצות את האפשרויות לשחרור ממעצר.

 תנאי שחרור ממעצר

מעצר במשטרה

מעצר של חשוד בדרך כלל קורה במהלך של חקירה פלילית או כשיש חשד לביצוע פשע, קצין המשטרה יעצור את החשוד ל-24 שעות או להבאתו לפני שופט שיחליט האם להאריך את המעצר. בזמן המעצר על השוטר לדאוג כי זכויותיו של העצור נשמרות ולעדכן את העצור בסיבת המעצר.

מטרת שחרור ממעצר

המטרה של שחרור ממעצר הינה להפסיק את המעצר באופן מוחלט או לאפשר לחשוד או לנאשם להמתין לסיום החקירה או המשפט במסגרת חלופת מעצר, בעודו נמצא בביתו הפרטי (מעצר בית) ולא בתא המעצר –  דבר שעשוי להקל על מצב הנפשי שלו ושל בני משפחתו. שחרור ממעצר עשוי לסייע לחשוד או לנאשם להתנהל באופן רגוע ורציונלי בחקירה משטרתית או בדיונים משפטיים וכך להימנע מטעויות שעלולות להחמיר את מצבו. במקרים רבים, החשודים שלא שוחררו ממעצר עלולים למסור הודעת שווא בחקירות בשל מצב נפשי ירוד ולחץ כבד. כמו כן, מחקרים רבים מצביעים על יחס מחמיר של השופטים כלפי נאשמים שלא שוחררו למעצר בית, המתבטא בין היתר בהרשעות יתר ובעונשים כבדים יותר.

שחרור ממעצר ימים או ממעצר עד תום ההליכים

שחרור ממעצר נעשה הן במקרה של מעצר ימים, הקרוי גם מעצר לצורך החקירה והן במקרה של מעצר עד תום ההליכים. ההבדל בין שני המקרים טמון במועד המעצר – במהלך החקירה ולפני הגשת כתב האישום (מעצר ימים), או במהלך הדיונים בבית המשפט (מעצר עד תום ההליכים). המעצר – בין אם לצורך החקירה ובין אם עד תום ההליכים – מתבצע במקרים כאשר קיים חשש שהחשוד עלול להוות סכנה לציבור או על מנת למנוע שיבוש הליכי המשפט.

עורך דין לשחרור ממעצר

המעצר או השחרור ממעצר נקבעים בהחלטת שופט המעצרים, לאחר שהוגשה בקשת הארכת המעצר מטעם המשטרה. במהלך הדיון בעניין, נציג המשטרה מביא טיעונים שבעד הארכת המעצר. כנגד, עומדות הטענות של העצור עצמו ושל עורך הדין מטעמו שבעד שחרור ממעצר, בין אם במסגרת ביטול מוחלט של חשד לאשמה ובין אם לצורך חלופה ביתית. על כך, המעורבות של עורך דין פלילי מנוסה עשוי להוביל לשחרור מידי ממעצר כך להשפיע באופן חיובי על גורלו של התיק כולו. גם במקרים כאשר השופט החליט שלא לשחרר את העצור, עורך דינו ימשיך לנסות לשחררו לאחר שהמעצר יוצא לפועל. על מנת להגדיל סיכויים לשחרור ממעצר מידי, מומלץ לפנות לסיוע משפטי של עורך דין המתמחה בפלילים מוקדם ככל שניתן.

תנאים לשחרור ממעצר

במקרים רבים שחרור ממעצר מותנה בתנאים ספציפיים, כגון ערבות, הגבלת תנועה או השתתפות בתוכנית השיקום. במקרים אחרים, כאשר אין סיבה להמשך במעצר בשל ביטול החשדות לעבירה, או כאשר המעצר בוצע באופן לא חוקי, השחרר נעשה ללא תנאים. לעיתים קרובות השחרור ממעצר מותנה במתן ערבות, כלומר תשלום הניתן לבית המשפט כערובה שהחשוד יתייצב בבית המשפט אם וכאשר החקירה תסתיים באישום פלילי. סכומי הערבות משתנים בהתאם לחומרת העבירה המיוחסת לעצור אך תלויים גם בפרמטרים נוספים, ביניהם גם העבר הפלילי של החשוד.

כתוב/י תגובה