Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

דיני מקרקעין

תחום הפעילות של עו”ד מקרקעין מקיף את כל הנושאים המשפטיים הקשורים לעסקאות נדל”ן, בהן: בנייה, רכישה, השקעה, השכרה, או תחזוקה, וזאת בנוגע לכל סוגי המבנים והקרקעות, בין אם פרטיים ובין אם מסחריים. למעשה, בכל עסקת נדל”ן מומלץ לשכור שירותים של עורך דין המתמחה במקרקעין, הן לצורך בדיקות מקדימות ואיסוף המסמכים, הן על מנת להכין ולערוך חוזה רשמי והן כדי למסור דיווח תקני אודות העסקה לרשויות הרלוונטיות, כגון: שלטונות מיסוי מקרקעין.

הטיפול המיומן והיסודי של עו”ד מקרקעין עשוי לחסוך זמן, למנוע טעויות וכשלים עתידיים ולאפשר לכל הצדדים להבין היטב את כל הפרטים בנוגע לעסקה.

דיני מקרקעין

ההיבט המשפטי של ענף המקרקעין מתבסס על חקיקה מקיפה בישראל שמורכבת ממספר רב של חוקים, כאשר המרכזיים שבהם הם:

 • חוק התכנון והבנייה (תשכ”ה – 1965) המגדיר את התנהלות של מוסדות התכנון במדינת ישראל הן במישור הארצי והן ברמה המקומית.
 • חוק המקרקעין (תשכ”ט – 1969) המסדיר את הסוגיות האזרחיות בעניין הזכויות והחובות של בעלי קרקע והנכסים הבנויים והנטויים עליו ומכיל בין היתר הנחיות בנוגע למגורים בבתים משותפים. זהו החוק המרכזי בדיני מקרקעין בישראל והוא זה שמגדיר ומפרש את כל המושגים העיקריים בתחום הנדל”ן.
 • חוק המכר דירות (תשל”ג – 1973) המגן על זכויותיהם של רוכשי הדירות מול קבלני הבנייה.

בנוסף לכל אלו, החקיקה בתחום המקרקעין בישראל כוללת חוקים, תקנות, פסיקות ותיקונים, המסדירים פעילות עסקית בקרקע ובנכסים על הקרקע, לרבות ותוכניות מתאר להתחדשות עירונית (כגון תמ”א38), פרויקטים פינוי בינוי, נהלים בנושא החזקת הדירה בדמי מפתח וכדומה.

שירותיו של עורך דין לדיני מקרקעין

המטרה המרכזית של עו”ד מקרקעין הינה להגן על זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים בעסקה. כדי לוודא כי כל צד יזכה בתמורה הוגנת כפי שמוסכם, על עורך דין להיות מעורב באופן מלא בכל שלב בעסקה.

תפקידו של עורך דין לייעץ ללקוחות להתנהל באופן שישרת את האינטרסים שלהם ואת טובתם הכלכלית. לדוגמה, בעסקאות רכישת נדל”ן, עו”ד מקרקעין ידאג לתכנון המס, לרישום הנכס וליצירת תנאי העסקה שיבטיחו את התמורה המיטבית למוכר ואת זכויות הבעלות לרוכש. באחריות של עו”ד מקרקעין לנסח ולערוך את חוזה העסקה על פי החוק ובהתאם למטרות העסקה. כדי להשלים את העסקה בהצלחה, על עורך הדין להסדיר את כל הסוגיות הקשורות לדיווח לרשויות המס.

מעבר לליווי עסקאות מכירה של בתי מגורים, שירותים של עו”ד לדיני מקרקעין נדרשים כדי להסדיר את ההיבט המשפטי בכל פרויקט בנייה בענף המסחרי או בתוכניות התחדשות עירונית. הייעוץ והליווי המשפטי של עורכי דין מקרקעין ניתן תוך כדי התאמה מדויקת לאופן והמטרות של המיזם ועל פי הצרכים של כל הצדדים המעורבים.

עורך דין מקרקעין

סוגי עסקאות עיקריים בשירותיו של עורך דין דיני מקרקעין

 • מכר/רכישת מגרשים או מבנים קיימים לצורך מגורים או למטרות השקעה (נדל”ן מניב)
 • חוזי שכירות במגזר הפרטי
 • עסקאות רכישה במגזר העסקי – נדל”ן מסחרי ומלונאות
 • ליווי קבוצות רכישה
 • ייעוץ ליזמים בתחום הנדל”ן וליווי פרויקטים של בנייה ותשתיות בגדלים שונים
 • מתן שירותי ייעוץ לרשויות וליזמים בתוכניות מתאר
 • ליווי דיירים של בתים בתהליך התחדשות עירונית
 • סכסוכי שכנים

כתוב/י תגובה